دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

انجمن مدیریت دانش ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

انجمن مدیریت دانش ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

توضیح تصویر
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر


مدیریت

مدیریت بازرگانی و استراتژیک

مدیریت دولتی و عمومی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی و صنعتی

مدیریت فرهنگی و آموزشی

مدیریت صنعتی و جهانگردی

مدیریت بحران و توسعه پایدار

مدیریت بحران و بلایای طبیعی

مدیریت بازاریابی، تحقیق و توسعه

مدیریت اجرایی و مدیریت شهری

مدیریت دانش و مدیریت کشاورزی

سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

حسابداری

بانکداری نوین و الکترونیک

حسابداری منابع انسانی

حسابداری سرمایه فکری

حسابداری دولتی و پاسخگویی

قوانین و استانداردهای حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت بازار و حسابرسی

کاربرد اینترنت در حسابداری

نوآوری های مالی در مدیریت و حسابداری

حسابداری مالیاتی و نقش حسابدار و حسابرس در بهبود نظام مالیاتی کشور

سایر مباحث مرتبط با علوم حسابداری

کارآفرینی

ویژگی های کارآفرینان/ شناخت کارآفرینی

کارآفرینی اجتماعی / اقلیت‌ها در کارآفرینی

تامین مالی کارآفرینی / جمع سپاری

استارتژی برای استارتاپ‌ها / محوری

سیاست محیطی / نوآوری

کارآفرینی خانواده محور

سازمان : تیم و حاکمیت

نوآوری سازمانی و اقتصاد سبز / اقتصاد دایره‌ای

اقتصاد دانش و همکاری فنی

نوآوری در صنعت و تغییرات ساختاری

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی

شکل گیری شتابدهنده جدید و نوپا

سایر مباحث در حوزه کارآفرینی

اقتصاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

کاربردهای اقتصاد سنجی

اقتصاد کاربردی

مدیریت اقتصاد

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد عمومی و دولتی

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

اقتصاد انرژی

اقتصاد محیط زیست

برنامه ریزی اقتصادی

مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

اقتصاد ایران

اقتصاد سلامت

حقوق اقتصادی

اقتصاد شهری

نظام های اقتصادی

رشد اقتصادی

اقتصاد سنجی

اقتصاد سرمایه گذاری

اقتصاد گردشگری و توریسم

اقتصاد پول و بانکداری

راهکارهای توسعه مناطق آزاد

اقتصاد صنعتی و بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد بین الملل و تجارت

اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

آموزش، تجارت و اقتصاد

قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

راهکارهای توسعه مناطق آزاد

اقتصاد سلامت رفتاری

اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

تجارت جهانی

تجارت الکترونیک

رشد و توسعه اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

اقتصاد در شرایط تحریم

اقتصاد و مدیریت ورزشی

اقتصاد محیط زیست و تجارت

اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

بازارهای مالی

تئوری های سرمایه گذاری

اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)

اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

کسب و کارهای خانوادگی

ارزش گذاری اقتصادی تالابها

ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت

بررسی خسارت های تغییر اقلیم

گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

اقتصاد و بازاریابی گردشگری

گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد